Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

24. kongres EADV v Kodani (7.–11. 10. 2015)

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Chronická spontánní kopřivka – aktuální pohled na problematické onemocnění

MUDr.Iva Karlová

Kopřivka je kožní onemocnění charakterizované výsevem pomfů, angioedémem nebo kombinací obojího. Pomfy se vyvíjejí rychle během minut, mizí do 24 hodin, angioedémy mohou přetrvávat až 72 hodin. Výsev pomfů může pokračovat dny, týdny i měsíce. U chronické kopřivky symptomy přetrvávají více než 6 týdnů. Chronická kopřivka se dělí na kopřivku indukovatelnou (CINDU) a chronickou spontánní kopřivku (CSU). Příčinou chronické spontánní kopřivky mohou být infekce, pseudoalergie, autoreaktivita nebo její příčina zůstává neznámá. Aktivita kopřivky je hodnocena tzv. UAS (urticaria aktivity score). Lékem první volby jsou nesedativní H1-antihistaminika ve standardní dávce, při nedostatečném efektu této léčby je standardní dávka H1-antihistaminik navýšena až na čtyřnásobek. Při přetrvávání projevů kopřivky i přes tuto terapii je indikována biologická léčba omalizumabem.

Seboroická dermatitida, diferenciální diagnostika a léčba v praxi

MUDr.Naděžda Vojáčková

Seboroická dermatitida patří mezi běžné dermatitidy s chronicky recidivujícím průběhem, lokalizací nejčastěji na obličeji a ve vlasaté části hlavy. V diferenciální diagnostice musíme odlišit periorální dermatitidu, rosaceu, atopický ekzém, psoriázu, mikrobiální ekzém, mykózy a další méně časté jednotky. Terapie je zpravidla lokální, využíváme externa s antimykotickým, antimikrobiálním a protizánětlivým účinkem.

Vybrané články

Adherencia, informovanosť a kvalita života

II.časť neintervenčnej klinickej štúdie o účinnosti monoterapie adapalénom

pacientov s acne vulgaris PharmDr. Milica Molitorisová1, doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.2 1Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava 2Dermatovenerologické odd. FN Brno a I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU Brno V predkladanej práci, ktorá je nadväzujúcou druhou časťou k výsledkom neintervenčnej klinickej štúdie o účinnosti monoterapie adapalénom u pacientov s acne vulgaris, sa skúmala adherencia a vplyv ďalších činiteľov na topickú liečbu. Adherencia k liečbe sa určovala podľa modifikovanej Moriskyho škály (MMAS-4) a stanovovaním spotreby lieku v priebehu dvoch mesiacov liečby. Výsledky poukázali na strednú adherenciu pacientov, ktorej celková priemerná hodnota vzrástla zo 69,9 % na 74,5 %. Výsledok je v súlade so signifikantným zlepšením kvality života liečených pacientov (p < 0,0001: DLQI, CDLQI). Skúmaním ďalších vplyvov na správanie pacientov sa zistilo, že z hľadiska komunikácie a edukácie pacientov majú ošetrujúci dermatológovia zásadný vplyv a sú najdôveryhodnejším zdrojom informácie o ochorení a liečbe. Relevantný potenciál v tomto smere predstavujú aj lekárnici, ktorých poradenstvo pacientom môže adherenciu ešte viac podporiť.

Dermatoskopie

MUDr.Lubomír Drlík, MUDr.Veronika Paťavová, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc.

Autoři charakterizují jednotlivé dermatologické vyšetřovací metody se zaměřením na dermatologickou onkologii a především na dermatoskopii. Ta se v posledních dvou desetiletích dynamicky rozvíjí a stává se nepostradatelnou metodou k přesné a včasné diagnostice maligního melanomu a v diferenciálně diagnostické rozvaze u celé řady dalších dermatologických problémů.

Nehtová psoriáza

MUDr.Gabriela Janoušková

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které postihuje přibližně 2–3 % populace. Až u 50 % psoriatiků se souběžně s kožními projevy vyskytují i změny na nehtech, u pacientů s psoritickou artritidou (PsA) jsou nehty postiženy až v 80 %. Ačkoli psoriáza na nehtech významně ovlivňuje kvalitu života pacientů, bývá lékaři často přehlížena.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.