Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Mycosis fungoides a klinické varianty Mycosis fungoides

MUDr.Eliška Langerová

Mycosis fungoides je primárně kožní T-buněčný non-Hodgkinský lymfom. Klinický obraz tohoto nemocnění je velmi pestrý, s čímž souvisí i většinou dlouhá diagnostická latence. Terapie je kombinovaná a multioborová. Jedná se o poměrně indolentní variantu kožního lymfomu v závislosti na stadiu a rozsahu onemocnění. Kromě klasické formy mycosis fungoides rozlišujeme další 3 klinické varianty: pagetoidní retikulózu, folikulární mucinózu a granulomatozní ochablou kůži.

Lidský papillomavirus

MUDr.Martina Poršová, MUDr.Jaroslav Porš, MUDr.Ivan Kolombo, FEBU

Infekce vyvolané lidskými papillomaviry (human papillomavirus, HPV) představují nejčastější sexuálně přenosné onemocnění na světě (1). S papillomavirovou infekcí se v průběhu života setká více než polovina pohlavně aktivních mužů a žen. Jen asi 1 % anogenitálních HPV infekcí (především typy 6 a 11) je klinicky manifestních a může vést ke vzniku makroskopicky patrných lézí (condylomata acuminata). Některé typy HPV mohou vyvolat vznik dysplastických nebo maligních změn. U pacientů léčíme pouze symptomatické viditelné léze. Léčebných možností je celá řada, jejich volba se řídí preferencemi lékaře a pacienta.

Seboroická dermatitida, diferenciální diagnostika a léčba v praxi

MUDr.Naděžda Vojáčková

Seboroická dermatitida patří mezi běžné dermatitidy s chronicky recidivujícím průběhem, lokalizací nejčastěji na obličeji a ve vlasaté části hlavy. V diferenciální diagnostice musíme odlišit periorální dermatitidu, rosaceu, atopický ekzém, psoriázu, mikrobiální ekzém, mykózy a další méně časté jednotky. Terapie je zpravidla lokální, využíváme externa s antimykotickým, antimikrobiálním a protizánětlivým účinkem.

Vybrané články

Problematika primární prevence varixů dolních končetin očima laické veřejnosti

Bc.Jana Burešová, Mgr.Jana Straková, Ph.D.

Masarykova univerzita, Brno 2Katedra ošetřovatelství, Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno Předkládaný příspěvek se věnuje problematice znalosti a dodržování účinných forem primární prevence vzniku onemocnění varixy dolních končetin v laické populaci ČR. Cílovou skupinou prezentovaného výzkumného šetření byly ženy bez zdravotnického vzdělání ve věku 18–45 let. Z výsledků realizovaného šetření jasně vyplývají nedostatky, zejm. týkající se znalosti pojmu varixy dolních končetin (v dotazníku uvedeno jako křečové žíly) a příčin vzniku onemocnění, což je logické vzhledem k zacílení na laickou populaci. Pozitivním faktorem bylo potvrzení znalosti praktických prvků primární prevence respondentů.

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2015?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Návrat k dehtovým externům

doc.MUDr.Dagmar Ditrichová, CSc.

Dehty jsou používány desítky let v léčbě různých kožních chorob. V článku je uveden aktuální pohled na toto staronové externum. Výsledky dlouhodobých studií zvláště v léčbě psoriázy a atopického ekzému potvrzují, že dehet představuje i v současnosti velmi účinné a bezpečné externum. Karcinogenní efekty farmaceutického kamenouhelného dehtu nebyly v epidemiologických studiích potvrzeny.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.