Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Pásový opar a současný pohled na jeho léčbu

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Pásový opar je poměrně běžné onemocnění, které se vyskytuje především u osob, jejichž imunita je sekundárně oslabena. Bývají to spíše osoby ve vyšším věku, ale pásový opar se může vyskytnout i u mladých lidí včetně dětí. Onemocnění pásovým oparem je výrazem reaktivace viru varicelly a zosteru, který po primoinfekci přetrvává v senzitivních gangliích lidského těla. Důvodem jeho reaktivace je velmi často oslabení organizmu. Při výsevu pásového oparu dochází k potížím jak v místě výsevu, tak i k celkovým příznakům. Postherpetická neuralgie je bolestivý syndrom (neuropatická bolest), který po prodělaném onemocnění postiženého sužuje řadu týdnů až měsíců. Intenzita potíží kolísá od mírné až po vysokou bolest a léčba je často velmi obtížná. Článek pojednává o současných terapeutických možnostech tohoto onemocnění.

Pemphigoid gestationis

MUDr.Barbora Daňová, prof.MUDr.Alena Pospíšilová, CSc., MUDr.Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, MUDr.Jitka Kyclová

V kazuistickém sdělení je popsán případ tří pacientek, které byly vyšetřeny na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Brno se vzácnou těhotenskou dermatózou – Herpes gestationis s různě vystupňovaným klinickým obrazem. U prvních dvou pacientek s rozsáhlým exantémem byla nutná hospitalizace a celková kortikosteroidní terapie. Diagnóza byla stanovena na základě klinického obrazu, histologického vyšetření ze vzorku kůže a přímé imunofluorescence. Třetí pacientka, jejíž onemocnění mělo mírný průběh, byla léčena lokálně kortikosteroidními externy a po krátkou dobu celkově antihistaminiky.

Plenková dermatitida v pediatrii a geriatrii

MUDr.et MUDr.Pavel Konrád

Plenková dermatitida patří mezi časné onemocnění dětského věku a vlivem stárnutí populace se stále více objevuje i v gerontologii. Článek popisuje klinické obrazy plenkové dermatitidy, její diferenciální diagnostiku a moderní terapeutické postupy.

Vybrané články

Péče o podrážděnou kůži v létě – volně dostupné prostředky

MUDr.Kateřina Fajkošová

Dermatitis contacta iritativa je pojem zahrnující zánětlivé projevy, vznikající působením toxické noxy na kůži. Během života potká každého. Při akutním průběhu se často dá zvládnout volně dostupnými prostředky, kterých je na trhu nepřeberné množství. Zejména při chronickém průběhu může docházet k senzibilizaci na mnohé látky a původně iritační dermatitida se pak mění v alergickou. Onemocnění může být komplikované bakteriální či virovou infekcí. Pak je už vhodné, aby péči vedl dermatolog.

Perifolliculitis abscedens et suffodiens u pacienta úspěšně léčeného izotretinoinem

MUDr.Helena Korandová, CSc.

Perifolliculitis abscedens et suffodiens je vzácné chronické onemocnění neznámé etologie postihující kštici a šíji. Je řazeno k acne tetradě a vyskytuje se zejména u mužů nad 20 let. Ke stanovení diagnózy je vždy nutné histopatologické vyšetření. Lékem první volby je perorální izotretinoin. Další možnosti terapie jsou chirurgické zákroky, systémová antibiotika, dapson a biologické preparáty (anti-TNFα). V tomto kazuistickém sdělení je popsán případ pacienta úspěšně léčeného izotretinoinem.

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.