Warning: shuffle() expects parameter 1 to be array, null given in /data/solen2/webroot/inc/lib/core_smartParser.lib on line 579 Dermatol. praxi: Aktuálně z dermatologie


Z posledního čísla

Vybrané články

Svrab u dětí

MUDr.Jana Zímová, Mgr.et Mgr.Pavlína Zímová

Svrab je epidemická ektoparazitóza vyvolaná zákožkou svrabovou. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. K přenosu infekce dochází buď přímo, nebo nepřímo. Inkubační doba je 2–3 týdny. Onemocnění charakterizuje intenzivní noční pruritus. V dětském věku se toto onemocnění vyskytuje velmi často. Diagnostika choroby je založená na pozitivní anamnéze nočního pruritu, klinickém obraze a průkazu zákožky v kůži nemocného. Metodou první volby v terapii choroby u dětí je permethrin a síra. Svrab podléhá povinnému epidemiologickému hlášení. V článku popisujeme etiologii, patogenezi, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii choroby včetně současné legislativy a protiepidemických opatření.

Komunikace s handicapovanými

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Léčba příznaků a projevů chronické žilní insuficience dolních končetin

MUDr.Zuzana Navrátilová, Ph.D.

Chronická žilní choroba (chronic venous disease – CVD) patří mezi velmi rozšířená onemocnění. Podle výsledků epidemiologické studie Czech Vein Program postihují příznaky CVD až 63 % populace starší 40 let (1). CVD se může projevit v podobě nekomplikovaných mikrovarixů, retikulárních či kmenových varixů. V mnoha případech bývá provázena celou škálou subjektivních potíží. Postupně může progredovat do chronické žilní insuficience (chronic venous insufficiency – CVI), která se manifestuje specifickými kožními symptomy. Pochopení patofyziologických změn v oblasti mikrocirkulace a podkoží usnadňuje vytvoření správného léčebného postupu příznaků a projevů tohoto onemocnění.

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.