Dermatol. praxi 2016; 10(2): 84-87

Nové možnosti magistraliter přípravy v dermatologii - inovativní pěnový základ Espumil

PharmDr.Sylva Klovrzová1,2, Mgr.Soňa Brtnová1, MUDr.Lada Novotná3
1 Lékárna Galenika, Praha 6
2 Farmaceutická fakulta UK, Katedra Farmaceutické technologie, Hradec Králové

3Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Pěnový základ Espumil rozšiřuje možnosti individuální přípravy léčiv v lékárnách. Článek uvádí využití pro léčivé látky běžně používané v dermatologii, jako jsou dexamethason, ichthamol, mikonazol, chlorhexidin a minoxidil. Tyto pěnové přípravky jsou vhodné pro aplikaci do vlasů a ochlupené části pokožky.

Klíčová slova: dermatologie, magistraliter příprava, pěnový základ, EspumilTM

New possibilities extemporaneous preparation in dermatology - innovative foam base Espumil

The foam base Espumil extends the possibilities of extemporaneous preparation in the pharmacies. The article presents the utilisation of Espumil as a base for drugs commonly used in dermatology, such as dexamethasone, ichthyol, miconazole, chlorhexidine and minoxidil. These foam products are suitable for the administration onto the hair and hairy skin.

Keywords: dermatology, extemporaneuous preparation, foam base, EspumilTM

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.