Z posledního čísla

Novinky v léčbě perorálním izotretinoinem

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Akné je polymorfní zánětlivá choroba pilosebaceózní jednotky. Perorální izotretinoin patří do první nearomatické generace retinoidů a je nejúčinnějším lékem v léčbě akné. Je indikován zejména k terapii těžkých a rezistentních forem akné. Léčba by měla být vedena pouze dermatologem se zkušenostmi s terapií tímto lékem. V článku jsou popsány nejnovější postupy při terapii tímto lékem včetně speciálních opatření u žen.

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Co je nového v biologické léčbě psoriázy

MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

Psoriáza, i přes nesporné pokroky dosahované v léčbě tohoto onemocnění, stále zůstává nevyléčitelným onemocněním. Biologická léčba znamenala revoluci v léčbě psoriázy. Stále probíhají klinické výzkumy a objevují se nové léčebné možnosti těžké psoriázy a psoriatické artritidy. Nově se začaly používat v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy protilátky proti interleukinu (IL) 17.

Vybrané články

Verukózní karcinom penisu

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.;, MUDr.Martin Drábek, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc., MUDr.Michal Kheck+ 4, MUDr.Klára Dvořáková, MUDr.Lubomír Slavíček, MUDr.Ivana Vybíralová

V článku je uvedena kazuistika 32letého muže, který byl vyšetřen pro útvar na glandu penisu. Útvar trval pouze jeden měsíc, dle údajů pacienta bez předchozí patologie na daném místě. Byly vyloučeny všechny běžné sexuálně přenosné choroby. Stěr z ložiska na HPV byl negativní. Dle histologického vyšetření se jednalo o verukózní karcinom. Byla provedena totální excize útvaru, bioptické vyšetření útvaru potvrdilo diagnózu. Computerovou tomografií malé pánve byla vyloučena tumorózní infiltrace tříselných lymfatických uzlin. Po třech měsících došlo k recidivě nádoru a bylo nutno provést ablaci glandu penisu. Pacient je nadále pravidelně sledován, zatím bez známek recidivy tumoru.

Psoriáza?

MUDr.Drahomíra Jarošíková, prof.MUDr.Vladimír Vašků, CSc.

Onemocnění vyvolané původcem Treponema pallidum představuje komplex patologických změn v různých orgánových systémech. Zahrnuje velice pestré klinické příznaky. Kožní morfy jsou tak rozmanité, že v širší diferenciálně diagnostické rozvaze je nutné na tuto infekci myslet pokaždé. Případ, který sdělení popisuje, je toho důkazem.

Nové možnosti magistraliter přípravy v dermatologii - inovativní pěnový základ Espumil

PharmDr.Sylva Klovrzová, Mgr.Soňa Brtnová, MUDr.Lada Novotná

3Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Pěnový základ Espumil rozšiřuje možnosti individuální přípravy léčiv v lékárnách. Článek uvádí využití pro léčivé látky běžně používané v dermatologii, jako jsou dexamethason, ichthamol, mikonazol, chlorhexidin a minoxidil. Tyto pěnové přípravky jsou vhodné pro aplikaci do vlasů a ochlupené části pokožky.

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.