Z posledního čísla

Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu

Mgr. Lukáš Láznička, PharmDr. Veronika Bucharová

Hydrochinon a tretinoin jsou nově dostupné suroviny pro magistraliter přípravu. Díky nim je možná příprava krémů k léčbě hyperpigmentace kůže. Recepturami s obsahem tretinoinu lze nahradit nedostupné HVLP, zvolit odlišnou koncentraci léčiva nebo připravit lékové formy, které nemají obdobu v HVLP.

Současné přístupy k léčbě akné u dospělých pacientů (nad 25 let)

MUDr.Silvie Rafčíková, MBA

Článek ukazuje rozdílnost akné u adolescentů a v dospělém věku. Dále se věnuje indikacím jednotlivých extern a možnostem vnitřní léčby, včetně jejích kontraindikací u akné dospělých. Zdůrazňuje potřebu lékaře nahlížet na akné dospělého pacienta jinak než na akne dospívajících, s důrazem na výrazné narušení kvality života takto postiženého dospělého.

Přípravky určené k péči o pokožku u atopické dermatitidy

Mgr. Jana Martinásková

Článek pojednává o současných poznatcích týkajících se predispozice k rozvoji atopické dermatitidy (AD). Stručně shrnuje obecně známá doporučení pro péči o pokožku trpící AD. V přehledových tabulkách uvádí příklady a složení volně prodejných dermokosmetických a léčivých přípravků, které jsou k dostání v lékárnách. Uvedené příklady dermokosmetických značek byly zvoleny na základě jejich postavení na trhu, dlouhodobých zkušeností firem při vývoji přípravků, spolupráce s dermatology a na základě kladné odezvy se stran pacientů.

Vybrané články

Rosacea

doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.

Rosacea je běžné, chronické, recidivující, zánětlivé kožní onemocnění s různými klinickými subtypy a stupni závažnosti. Dle výboru Národní společnosti odborníků pro rosaceu a její klasifikaci rozlišujeme od roku 2002 čtyři subtypy rosacey. Jednotlivé subtypy mohou v sebe přecházet. Vzácně se vyskytuje rosacea u dětí a granulomátózní rosacea v dospělosti. Lymfedematózní rosacea, perzistující solidní obličejový edém – morbus Morbihan se řadí do skupiny zvláštních forem rosacey. V patofyziologii nemoci se vyskytuje značný počet faktorů, mezi kterými je obtížné najít vzájemné časové a kauzální souvislosti. Proto není znám jeden patogyziologický model vzniku a průběhu rosacey. Gen pro rosaceu nebyl dosud určen, familiární výskyt je přibližně 15%. Etiologicky se uplatňují změny vrozené imunity. Typická je pro rosaceu souběžnost cévních a tkáňových zánětlivých projevů v kůži i oční tkáni. Součástí léčby je poučení pacienta o správné dermato-kosmetice, o možných rizikových faktorech, nutnosti fotoprotekce. Lokální léčba rosacey (ivermectin 1% krém, metronidazol, antibiotika, kyselinu azealovou, benzoylperoxid, síra, isotretionin), celková léčba (tetracyklinová antibiotika, metronidazol, makrolidy, isotretionin). Správná léčba je zcela individuální a žádná nevede k úplnému vyléčení, ale výraznému zvýšení kvality života pacienta. Psychosomatický přístup k nemocnému je součástí léčby.

24. kongres EADV v Kodani (7.-11. 10. 2015)

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Závažná forma růžovky u 32leté pacientky

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Autorka popisuje případ 32leté pacientky s projevy erytematoteleangiektatické a papulopustulózní formy růžovky spojené se závažným očním postižením. Kožní obtíže trvaly 1,5 roku. Pacientka sama aplikovala v počátku obtíží 3 měsíce lokálně kortikoid. Následná terapie lokálním metronidazolem u obvodního dermatologa byla bez efektu. V posledním půl roce pacientka nebyla léčena. Pro suspektní revmatoidní artritidu užívala 2 měsíce celkově kortikoidy, diagnóza nebyla potvrzena. Pacientce bylo nasazeno perorálně antibiotikum doxybene v sestupné dávce, lokálně pak metronidazol v krému. Stav na kůži se rychle zlepšoval. Po odhojení většiny papul byla zahájena aplikace brimonidin gelu. Po 6 měsících byla léčba doxybene ukončena. V té době byla pacientka kompletně zhojena, přetrvával jen erytém na obličeji. Došlo i ke zhojení keratopatie. Pacientka je nadále ve sledování Akné poradny. Aplikuje pravidelně krém s kyselinou azelaovou a brimonidin gel, vynikající nález trvá. Dochází pravidelně na oční a revmatologickou ambulanci.

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.