Časopis Dermatologie pro praxi je zaměřen především na ambulantní dermatologickou sféru, ze které obsah časopisu vychází a neustále se jejím potřebám přizpůsobuje. Své čtenáře si ale získá i mezi pediatry a praktickými lékaři. V časopise naleznete přehledové články, které jsou prakticky orientovány a kladou důraz na diagnostiku a léčbu. Velký prostor mají Sdělení z praxe, kde se čtenáři mohou setkat se zajímavými kazuistikami - i obrazovými. Jejich součástí jsou i články na téma Jak to dělám já. V mezioborových přehledech se vyjadřují odborníci z jiných oblastí medicíny k hraničnímu tématu, které zazní v daném čísle v přehledových článcích. Přínosná je i rubrika Ve zkratce, kde v podobě tabulkového algoritmu najdou čtenáři praktický návod, jak postupovat při diagnostice a léčbě dané nemoci. Svou rubriku zde najdou i sestřičky. Zajímavé jsou i horké novinky z oblasti dermatologie nazvané Hot line. Nebudou chybět ani pozvánky na aktuální dermatologické akce a upozornění na právě vycházející odborné knihy. Vychází od roku 2007.


CÍLOVÁ SKUPINA

dermatologové, pediatři a praktičtí lékaři zajímající se o dermatologii

Ročník - 12.

NÁKLAD - 1 400 ks

PERIODICITA - 4x ročně

Cena předplatného pro rok 2018 - 520 Kč

RUBRIKY

 • Přehledové články
 • Mezioborové přehledy
 • Sdělení z praxe
 • Dermatologie ve zkratce
 • Receptář magistraliter
 • Volně prodejné léky
 • Histologické obrazy dermatóz
 • Informace a komentáře
 • Paragrafy v ordinaci

CITAČNÍ ZKRATKA - Dermatol. praxi

ISSN

 • ISSN - 1802-2960 (tištěná verze)
 • ISSN - 1803-5337 (online verze)

REDAKČNÍ RADA

 • doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.,
 • doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.,
 • MUDr. Olga Filipovská,
 • MUDr. Helena Korandová, CSc.,
 • MUDr. Alena Machovcová, MBA,
 • MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.,
 • prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.,
 • doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.,
 • MUDr. Lucie Růžičková-Jarešová,
 • MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.,
 • MUDr. Jan Šternberský, CSc.,
 • MUDr. Yvetta Vantuchová,
 • doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.,
 • MUDr. Petr Zajíc, MBA

 • Všechny publikované články procházejí recenzí.
 • Excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca.
 • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Redaktorka

 • Mgr. Kateřina Dostálová
 • e-mail: dostalova@solen.cz
 • tel.: 582 397 407
 • mob.: 725 003 510
 • fax: 582 396 099

Vydavatel

 • Solen, s.r.o.
 • Lazecká 297/51
 • 779 00 Olomouc
 • tel. 582 396 038
 • fax 582 396 099
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

Obchodní oddělení

 • Ing. Lenka Mihulková
 • e-mail: mihulkova@solen.cz
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • tel. 233 340 201
 • mob. 734 567 854
 • fax. 233 340 202

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.